Murata Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. Hangzhou Branch Office

Contact Information for country / region

Murata Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. Hangzhou Branch Office

Room 506, Wulin Times, 15 Shangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, 310014, China

Tel +86 571 8724 5770
Fax +86 571 8724 5771